marți, 28 martie 2023

Ce este sistemul și ce urmărește el

 

„Sistemul” este numele înșelător menit să ne facă să credem că există o ordine anticreștină în afara Bisericii, opusă Bisericii. Ordinea anticreștină apare de fapt în Biserică tot așa cum șarpele se strecurase în grădina raiului. De ce ar fi interesat șarpele de lumea separată de Biserică? 

În esența lui, Sistemul este o biserică. Este biserica satanei, care se împotrivește lui Hristos și celor care cred în El. Acest război nu se duce în afara, ci înăuntrul Bisericii, împotriva Bisericii, prin oamenii Bisericii.

Cele mai importante și mai puternice resurse mobilizate de biserica satanei împotriva Bisericii lui Hristos nu sunt cele legate de control, supraveghere și de restrîngere a libertății. Totalitarismul nu este decît o falsă amenințare, elaborată pentru a-i face pe creștini să cadă în cursa reală a „eliberatorilor”. Ortodoxia anti-marxistă este parte a sistemului. 

Efortul principal al „Sistemului” este investit în rețelele anti-sistem. Scopul rețelelor anti-sistem este falsa eliberare a omului, înlesnită de teama omului de adevărata libertate a fiilor lui Dumnezeu (Romani 8, 21).