vineri, 31 martie 2023

Și diavolul este pro-life

 

Diavolul este opus doar lui Dumnezeu, nu și vieții. Îl urăște pe om în primul rînd pentru că omul este făcut după chipul Fiului. De aceea, scopul celui rău nu este în primul rînd nimicirea omului, ci nimicirea modelului dumnezeiesc întipărit în firea omenească. Deformarea acestui model produce degenerarea omului, iar în zilele noastre bisericile creștine par hotărîte să cîștige în competiția dedicată distrugerii cît mai rapide și mai profunde a adevărului omului. Deformarea adevărului este scopul, iar degenerarea omului este mai degrabă rezultatul secundar, dar inevitabil al falsificării adevărului.

„Şi precum a fost în zilele lui Noe, tot așa va fi și în zilele Fiului Omului: Mîncau, beau, se însurau, se măritau pînă în ziua cînd a intrat Noe în corabie și a venit potopul și i-a nimicit pe toți. Tot așa precum a fost în zilele lui Lot: mîncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, și zideau, iar în ziua în care a ieșit Lot din Sodoma a plouat din cer foc și pucioasă și i-a nimicit pe toți, la fel va fi în ziua în care se va arăta Fiul Omului.” (Luca 17, 26-30)

Oamenii din timpul lui Noe sau locuitorii din Sodoma și Gomora erau cu toții pro-life. Viitorul lor biologic părea asigurat.