sâmbătă, 17 decembrie 2022

Pe cine așteptăm?

 

Așteptînd Crăciunul, pretindem că așteptăm venirea lui Dumnezeu. Dar ce Dumnezeu așteptăm noi, de fapt? Păi, ortodocșii euroatlantici așteaptă un Dumnezeu care să șteargă Rusia imperialistă de pe fața pămîntului (dar să ne lase resursele ei naturale la îndemînă). Să nu uităm, pentru ierarhia ortodoxă Uniunea Europeană este în definitiv o prefigurare a Împărăției Tatălui (https://cumpana-o-viziune-ortodoxa.blogspot.com/2022/03/triumful-euroatlantic-al-ortodoxiei-iii.html). Ortodocșii fundamentaliști așteaptă un Dumnezeu care să șteargă Occidentul corupt de pe fața pămîntului (dar să ne lase iPhone-urile la îndemînă). Ortodocșii liberali așteaptă un Dumnezeu care să șteargă creștinismul tradițional de pe fața pămîntului; ortodocșii tradiționaliști așteaptă un Dumnezeu care să șteargă progresismul de pe fața pămîntului. Ceea ce înseamnă că nu ne interesează cine vine: noi îl așteptăm doar pe cel care ne poate împlini dorințele.

„Iată, vin curînd și plata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după cum este fapta lui”, ne previne Hristos (Apocalipsa 22, 12). Dar de ce l-am aștepta pe Hristos cînd antihristul este deja aici, cu noi, pregătit să ne împlinească dorințele noastre cele mai mari?