marți, 2 noiembrie 2021

Două măști de Halloween: ortodoxia și naționalismul

 

Atitudinea tot mai clară a BOR de susținere a vaccinării anticovid, care a culminat recent cu emisiunea de Halloween în care părintele Visarion Alexa mi s-a părut că inițiază cultul de adorare a Preasfintei Inimi a Domnului … Valeriu Gheorghiță (https://www.youtube.com/watch?v=_SagsWzjd_c), ne ajută să înțelegem că a conduce lumea în numele lui Dumnezeu, dar cu principiile diavolului, nu este doar o simplă idee atribuită de Dostoievski Marelui Inchizitor (https://www.youtube.com/watch?v=MndPBHzOHnU) și care ar fi rezervată catolicismului sau ideologiilor politice totalitare; declarațiile liderilor creștini din întreaga lume ne arată că adevărul observației vizionarului rus poate fi regăsit în toate confesiunile creștine. 

În cei peste doisprezece ani de cînd scriu despre asta, am avut ocazia nu doar de a semnala asemănarea tot mai mare dintre viziunea ierarhiei ortodoxe și cea a Marelui Inchizitor, ci și ușurința cu care unii credincioșii ortodocși îmbrățișează această viziune demonică, în timp ce alții o refuză din motive la fel de greșite, alegîndu-l în schimb pe celălalt Mare Inchizitor, care le promite doar pîinea sufletească. Faptul că emisiunea părintelui Visarion Alexa în cadrul căreia s-a încercat manipularea atît de evidentă (dovadă majoritatea comentariilor negative de pe youtube, în timp ce rarele comentarii apreciative par scrise de comitetul parohial al părintelui Alexa) a credincioșilor este întitulată „Pâine și sare” este ilustrativ în această privință. După cum îl anunță Marele Inchizitor pe Hristos,

 

„Pe ruinele templului tău se va zidi o altă clădire, un nou și înfricoșător Turn Babel; se va înălța piatră cu piatră, cu toate că și el va împărtăși soarta celui dintâi, rămânând, ca și acela, neterminat; puteai totuși să-i scutești pe oameni de toată această trudă de prisos, să le cruți o mie de ani de suferințe, fiindcă, până la urmă, tot spre noi se vor îndrepta, după ce se vor fi canonit în zadar zece veacuri în șir să-și isprăvească turnul! și atunci, ne vor căuta iarăși pe sub pământ, prin catacombele în care vom sta ascunși (fiindcă ne va fi dat să fim din nou persecutați și schingiuiți), și găsindu-ne în cele din urmă, vor ridica glasul spre noi: «Dați-ne pâine, căci cei care ne-au făgăduit să pogoare focul din ceruri pentru noi nu ni l-au dat!» și noi vom izbuti să ridicăm până la capăt turnul început de ei, căci cine va da de mâncare mulțimii va apuca să-l ducă la bun sfârșit, și noi vom fi aceia care o vom hrăni în numele tău, amăgind-o în numele tău.”

 

Este important de observat însă că astăzi Marele Inchizitor nu mai oferă doar pîine: oferă și vaccin. Mai precis, vaccinul a devenit o condiție pentru a primi pîinea trupească, tot așa cum credința și botezul sunt o condiție pentru a primi pîinea duhovnicească. Și mai precis, vaccinul a devenit o condiție pentru a primi inclusiv pîinea duhovnicească, dobîndind o autoritate superioară față de statutul de om botezat: cîți cu vaccin v-ați vaccinat, în vaccin v-ați imunizat.

Unul dintre comentariile favorabile spectacolului de trick-or-treat realizat de părintele Visarion Alexa subliniază: „Părintele unește, nu dezbină”. Ce unire este însă aceasta în care omul unește (unitatea este de altfel un obiectiv mai vechi al părintelui Alexa, despre care am vorbit pe larg la https://cumpana-o-viziune-ortodoxa.blogspot.com/2020/01/unitatea-credintei-si-credinta-in.html) ceea ce Dumnezeu a despărțit: cele ale Cezarului de cele ale lui Dumnezeu?

Cînd devine credința o mască? Atunci cînd este folosită de impostori. Ceea ce face din cineva un impostor nu este doar necredința lui, ci mai ales intenția de a se folosi de credință fie pentru un interes personal, fie în mod dezinteresat, pentru a face un bine fără Dumnezeu. Marii Inchizitori sunt întotdeauna din ultima categorie. Marii Inchizitori sunt Mari Umaniști. Sunt, desigur, oameni care unesc.

Tot astfel, și naționalismul poate deveni o mască, iar faptul că Ioan Aurel Pop şi Silvian Emanuel Man vorbesc despre idealul național tot de Halloween poate fi doar o simplă coincidență (http://tvr1.tvr.ro/idealul-national-ieri-si-astazi-la-omul-si-timpul_33909.html). Dar modul în care imaginea lui Man este construită mediatic (https://r3media.ro/oare-pentru-asta-merita-sa-fie-infierat-ce-aveti-cu-silvian/ sau la https://r3media.ro/discurs-patriarhul-daniel-ioan-aurel-pop/, precum și la  https://www.activenews.ro/stiri/In-apararea-Patriarhului-Romaniei-si-a-presedintelui-Academiei-Romane-atacati-murdar-de-un-autor-HUMANITAS-profesor-de-istorie-est-europeana-pe-la-Viena-170307), în descendență eminesciană, dacă nu chiar voievodală, cu o viteză la care tînărul istoric încă încearcă să se adapteze, ar trebui să te facă să ai puțină răbdare în prealabil, cel puțin pînă cînd produsul va ieși cu bine din perioada inițială de testare. Dacă entuziasmul lui Ioan Aurel Pop față de Man este de înțeles, avînd în vedere că academicianul a demonstrat deja grave erori de înțelegere creștină a dimensiunii naționale (https://cumpana-o-viziune-ortodoxa.blogspot.com/2021/08/ordinea-corespondentei-cu-realitatea-si.html) sper că motivul pentru care cel puțin PF Daniel a aplaudat discursul lui Man nu a fost determinat de aprecierea acestui pasaj aparent mesianic, dar satanic în esență:

„Istoria este scrisă de cei curajoși, care scot sabia ca să separe grâul de neghină, oile de capre, și care nu au frica că vor muri de sabie, că chiar Hristos a spus că nu a venit să aducă pace, ci sabie” (https://r3media.ro/discurs-patriarhul-daniel-ioan-aurel-pop/).

Fals. Istoria nu este scrisă nici de curajoși, nici de învingători. Credincioșii nu scot sabia pentru a separa grîul de neghină și oile de capre: aceasta nu o poate face decît Dumnezeu. Este o dovadă de hybris (https://cumpana-o-viziune-ortodoxa.blogspot.com/2021/10/diferenta-principala-dintre-vaccinisti.html) să-ți asumi acest drept, și poate tocmai această eroare, care-i face pe lideri din Biserică și din ordinea seculară să-și asume misiunea lui Dumnezeu de a salva lumea (dar fără Dumnezeu) ar putea explica asocierea BOR la campania de vaccinare. Credincioșii nu scot sabia pentru a separa, ci pentru a apăra grîul, pentru a apăra oile (care, pînă la sfîrșitul timpurilor, pot oricînd să devină capre, după cum și caprele pot deveni oi). (Merită remarcat însă că în timp ce părintele Alexa este apreciat pentru că unește, Man este apreciat exact în același mediu ortodox pentru că separă).  

Istoria lumii este scrisă de Dumnezeu în sensul că este întemeiată în promisiunea din finalul Cărții Apocalipsei: „Da, vin curînd” (Apoc. 22, 20). Dumnezeu este prezent în istorie în ciuda absenței noastre din ea (Matei 28, 20). Aceasta face ca istoria nu doar să se întîmple, ci mai ales să se împlinească. Ceea ce rămîne să fie scris în istorie nu este Istoria, ci istoria vieților noastre, măsura în care împlinim sau nu sensul istoriei, care este determinat de prezența lui Dumnezeu. Din acest punct de vedere, istoria se scrie de fiecare dintre noi, fricoși sau curajoși, oi sau capre, credincioși sau necredincioși. Doar cînd uităm asta, istoria rămîne pe mîinile Marilor Inchizitori, care-și închipuie că o pot scrie din nou, că o pot corecta așa cum știința biopolitizată își propune să corecteze ființa umană, că o pot scrie mai bine, solidari cu proiectul actualei științe de rescriere a structurii genetice a omului – a istoriei lui biologice.