miercuri, 10 august 2022

Despre gustul lui Dumnezeu

 

Doar Dumnezeu are gust. Dumnezeu nu a făcut lumea pur și simplu, ci a făcut-o „bună foarte”. Dumnezeu a făcut lumea pe gustul Lui și de aceea lumea are gust. Dar pentru că este făcută după gustul lui Dumnezeu, lumea nu poate fi gustată de cei lipsiți de gustul lui Dumnezeu.

Fiind făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, omul are gust la rîndul lui, adică are capacitatea de a discerne gustul adevărat al lumii și mai ales al vieții. Omul cu gust nu este doar omul care descoperă gustul divin al lumii, ci omul care îi descoperă lumii gustul lui Dumnezeu. Pentru a dobîndi acest gust, omul trebuie să învie mai întîi. Moartea nu are gust. Despre acest gust necunoscut a încercat Sf. Pavel să le vorbească grecilor în Areopag.