duminică, 7 august 2022

Falsificarea Ortodoxiei românești

 

Nu orice transformare este bună, ci doar transformarea împlinitoare. Prefacerea Cinstitelor Daruri în Trupul și Sîngele Domnului Hristos este o transformare împlinitoare. Doar transformarea împlinitoare este mîntuitoare, pentru că doar ea le face pe toate noi. Ce este un lucru nou? Un lucru nou este un lucru (redevenit) întreg.

Lucrul poate fi transformat și prin falsificare. Prin falsificare, lucrul își pierde integritatea. Integritatea lucrului este asigurată de identitatea cu sine. Întrucît identitatea cu sine a ortodoxiei este păzită prin tradiție, tradiția a fost redefinită astfel încît să poată permite o formă alternativă de ortodoxie. Pentru ca ortodoxia să poată fi falsificată, tradiția ortodoxă trebuia legată mai întîi: „Cum poate cineva să intre în casa celui tare şi să-i jefuiască lucrurile, dacă nu va lega întâi pe cel tare şi pe urmă să-i prade casa?” (Matei 12, 29)

Nu doar ortodocșii, ci și catolicii și neoprotestanții români văd în discursul religios al dlui Andrei Pleșu un model de înțelegere ortodoxă a realității. Acest fapt ar fi trebuit poate să ne facă mai atenți la ortodoxia admiratorilor ortodocși ai dlui Pleșu. În schimb, ortodocșii se simt măguliți de recunoașterea acordată de creștini străini de Ortodoxie viziunii dlui Pleșu, găsind în această apreciere o confirmare a deschiderii ospitaliere a Ortodoxiei, incapabili să constate gnosticismul nedisimulat al convingerilor maestrului de la Tescani.

Fără complicitatea acestor ortodocși falsificați de gnosticismul dlui Pleșu, redefinirea ortodoxiei românești nu ar fi fost posibilă.