sâmbătă, 6 august 2022

Întunecarea la față

 

Orice imitare ne schimbă la față, asemănîndu-ne celui pe care-l imităm. Copiii noștri se schimonosesc la față imitîndu-ne pe noi sau imitînd modelele de pe internet pentru că noi ne schimonosim fețele, imitîndu-i pe stăpînitorii acestei lumi. Doar imitarea lui Hristos face ca harul să strălucească pe fețele noastre pe măsura unirii noastre cu Hristos, pe măsura asemănării fețelor noastre cu fața lui Hristos.

Așa se explică de ce clericii și teologii care vorbesc despre spiritualitate și asceză arată ca niște porci. Tot astfel se explică și de ce specialiștii în smerenie și jertfă sunt subțiri ca niște șerpi. Primii sunt opaci; ceilalți sclipesc ca flăcările înșelătoare aprinse noaptea deasupra comorilor blestemate.

Așa se explică mai ales de ce la predica de astăzi nici un cleric nu a menționat întunecarea noastră la față și cauza ei principală: asemănarea noastră cu stăpînitorul acestei lumi.

Întru mulți ani, Stăpîne!