vineri, 22 iulie 2011

Ubi Veritas, ibi Ecclesia


Cîteodată îmi vine să mă întreb dacă nu cumva operaţiunea de înverzire a ortodoxiei româneşti nu vine ca o reluare a proiectului Dracula Park sau cel puţin ca o compensaţie pentru eşecul lui: spectrul legionarului, la fel de însetat de sînge ori de ubicuu precum legendarul personaj al lui Stoker, are în plus avantajul înfiorător al autenticităţii şi al apropierii în timp. Acest spectru, invocat cu fidelitate şi evlavie de un număr de adepţi, victimele unor „bătrîni” fie blocaţi în proiect, fie manipulatori cinici (de vreme ce ignoră deliberat faptele şi nici nu le pasă de naivii înşelaţi), care poate că-şi aşteaptă iertarea, este constrîns să se încarneze undeva prin criptele B.O.R. Dacă Frankenstein folosea curentul electric pentru a-şi trezi creatura la viaţă, ortodocşii români de dreapta (?) se descurcă în laborator doar cu fotografii sepia şi cu mărturiile bunicilor anonimi. Fie că reuşeşte, fie că eşuează, experimentul adaugă un plus de culoare locală miticei Carpathian Garden şi accelerează procesul de transformare a B.O.R. în agent prestator de servicii sociale.
Şi din acest punct de vedere este salutară această afirmaţie a regretatului părinte Arsenie Papacioc, afirmaţie care precizează relaţia noastră cu Biserica prin precizarea relaţiei ei cu Adevărul:

„Pentru că Biserica este acolo unde este adevărul. Dacă numai unul singur ţine adevărul, Biserica e întreagă acolo. Nu e o fracţiune de Biserică, e întreaga Biserică. Pentru că Biserica nu poate să trăiască decât numai şi numai în adevăr, pe care îl reprezintă Ortodoxia. Dacă îl ataci, eşti în afară de Biserică şi atunci intri în gloata care nu mai are nici o răspundere.”

Biserica este întemeiată în Adevăr şi rămîne Biserică întru cît trăieşte Adevărul. Cine atacă Adevărul atacă Biserica, nu invers, aşa cum li s-a reproşat celor care, în primăvara acestui an, au contestat creştinismul Mişcării Legionare. Prin urmare, „bucurosul Arsenie Papacioc” nu este deloc „un exemplu elocvent […] in ce priveste lucrarea legionara”, cum crede un comentator (http://alexandruracu.wordpress.com/2011/06/30/esprit-de-corps/#comment-380). Orice ar spune alţii, inclusiv membrii Asociaţiei Bunicilor Anonimi, părintele Arsenie a trăit şi a murit pentru Hristos – despre cît de dragă i-a fost „moartea pentru Căpitan”, nu ne-a spus nimic. În orice caz, nimic de natură să ajute experimentului actual de împieliţare a bătrînelor fantome: după cum precizează dl. George Enache, un istoric care nu poate fi suspectat de parti-pris-uri,

„pentru Arsenie Papacioc, apropierea de cele sfinte a însemnat lăsarea în spate a tuturor deşertăciunilor lumii. Anchetatorii îl vor descoase şi despre activitatea cu caracter politic depusă şi după intrarea în monahism, despre legăturile cu gruparea "Rugul Aprins", cu alţi reprezentanţi ai Bisericii. Răspunde scurt şi limpede că toată activitatea sa este de natură spirituală, neavând nici o legătură cu politica legionară. Arată răspicat, iar depoziţiile celorlalţi inculpaţi vin în sprijinul celor spuse de el, că el crede că organizaţia legionară a săvârşit în trecut o serie de fapte reprobabile, pe care un creştin adevărat nu trebuie să le săvârşească şi că, odată apucat pe calea bisericii, "omul cel vechi" a pierit. Asemenea altor membri ai lotului "Rugul Aprins", părintele a arătat că mărturisirea sa ca monah e mărturisirea lui Hristos, recunoscând că i-a învăţat pe numeroşi tineri tainele credinţei creştine.” (http://www.ziarullumina.ro/articole;1669;1;60140;0;Inchisorile-parintelui-Arsenie-Papacioc.html)