joi, 8 iunie 2023

Nebunia și înșelarea

 

Dacă nebunul este încredințat „în inima lui” că Dumnezeu nu există (Psalmi 13, 1), înșelatul este cel care crede într-un fals dumnezeu (Marcu 13, 22). Întrucît necredința presupune un efort considerabil de anulare a rațiunii inimii, nebunia nu reușește să se răspîndească în societate, spre deosebire de înșelare, care favorizează lucrarea „pilduitorilor semănători” (https://doxologia.ro/pilduitorul-andrei-plesu-restaurarea-parabolei) pe fondul discernămîntului nematurizat al credincioșilor.

Cînd popoarele erau creștine, înșelarea era individuală și izolată. Odată cu slăbirea discernămîntului, înșelarea începe să devină colectivă, în timp ce credința ajunge să fie izolată și individuală: „Și către sfîrșitul miilor de ani, satana va fi dezlegat din închisoarea lui, și va ieși să amăgească neamurile, care sunt în cele patru unghiuri ale pămîntului, pe Gog și pe Magog, și să le adune la război.” (Apocalipsa 20, 7-8)

miercuri, 7 iunie 2023

Gîndul de seară (75)

 

Nimeni dintre cei care zac în întuneric nu se plînge de probleme de vedere.

Arca

 

ARCA (Alianța Românilor Creștini Antihristici) este o organizație care-și propune să investească în valorile naționale și locale în vederea integrării lor în circuitul global al non-valorilor. Beneficiind de fonduri nelimitate din surse discrete care garantează implicarea publică a creștinilor ortodocși conservatori și patrioți, organizațiile locale ARCA sunt dedicate îmbunătățirii situației materiale și culturale a comunităților rurale, construind în fiecare localitate centre sociale care vor adăposti întreaga comunitate într-o singură clădire. Această strînsă apropiere dintre locuitori va reface coeziunea socială, transformînd fiecare sătean într-un Noe, adică într-un salvator al aproapelui său, al mediului și al culturii tradiționale țărănești: în întreaga rețea de centre ARCA vor fi organizate ateliere de încondeiat ouă și de pictat icoane pe sticlă, pe lîngă cele de educație sexuală ortodoxă, de identitate de gen ortodoxă și de integrare ortodoxă în absolut.  

Principiul tradițional al convergenței spațiilor de locuit cu spațiile comerciale, care oferă avantajele unui mall locuibil și, reciproc, al unei locuiri integrate într-un centru comercial, reprezintă o promisiune și pentru populația din mediul urban. În acest sens, membrii ARCA sunt încrezători că modelul de sustenabilitate oferit de programele organizației va constitui o inspirație pentru întreaga societate: „Din punctul nostru de vedere, faptul că adolescenții au renunțat să se mai salute prin «salut coaie!», preferînd în schimb formula «salut Noe!» reprezintă un indicator excelent al preferinței românilor tradiționali pentru tipul superior de interacțiune oferit de organizația noastră”, a declarat domnul Costel Vasile, îmbrăcat în partea de sus într-o frumoasă ie românească și cu nimic altceva în restul corpului.