marți, 19 septembrie 2023

Conectarea la sinele global

 

Cultivarea sinelui recomandată ca viață duhovnicească în BOR și în afara ei ca întreținere a sănătății psihice urmărește acordarea sinelui individual cu un sine global (http://cumpana-o-viziune-ortodoxa.blogspot.com/2023/02/nasterea-unei-natiuni-planetare.html). Prin această participare la sinele global, individul este protejat atît de egoismul și infatuarea narcisistă, cît și de depresia cauzată de izolarea adusă de pierderea locului propriu. Individualismul spiritual și social este folosit doar într-o primă etapă a dezvoltării sinelui global. Omul este declarat autonom doar pentru a putea fi desprins din participarea personală la o lume orientată spre persoană, o realitate în același timp ipostatică și comunitară, pentru ca apoi independența lui să fie subordonate sinelui global. Sinele global cuprinde toate reprezentările majore actuale ale unui centru atotcuprinzător: Spiritul absolut, Memoria eternă a stocării în cloud, societatea deschisă.

Națiunile, statele naționale și culturile naționale au fost desființate pentru că ele asigurau viața unor lumi personale sau care aveau cel puțin presentimentul unei ordini a persoanei. O lume apare doar în jurul persoanei și al locului. Doar în măsura în care omul este desprins de locul său, el poate fi conectat la o lume artificială, la o bulă. Bula își păstrează caracterul artificial indiferent că este constituită din cultura înaltă ori din subculturile societății de consum. Indivizii lipsiți de lume sunt conectați între ei printr-o bulă din care principiile ordinii personale fie au dispărut de-a binelea, fie au fost redefinite și inversate.

Este drept că pînă la contopirea tuturor în sinele global, indivizii tind să-i considere idioți pe cei din bulele diferite, ceea ce explică agresivitatea în creștere din ultimele două decenii. Dar pe măsură ce dezvoltarea personală, mindfulness și creșterea stimei de sine vor reuși să-i aducă pe indivizi la măsura desăvîrșirii sinelui global, aceste asperități vor dispărea iar suprapunerea bulelor va fi perfectă și veșnică.

luni, 18 septembrie 2023

Spiritualitatea sinelui

 

În măsura în care idolii sofisticii, senzualității și sinelui ne ajută să fim la fel de buni ca cei din jurul nostru care au reușit să devină niște modele de succes, aceștia ar putea redeveni divinitățile personale ale unei societăți păgîne în esență, chiar dacă formal se declară creștină, observă profesorul de literatură engleză Donald T. Williams (http://touchstonemag.com/archives//article.php?id=31-05-003-q). Deghizate în principiile dezvoltării personale sau ale spiritualității creștine, aceste preocupări promit puterea adusă de recunoașterea publică a ființelor evoluate. Termenii proprii teologiei ortodoxe, precum persoana, smerenia, creșterea și discernămîntul duhovnicești primesc sensuri noi, opuse învățăturii creștine. Sub aparența unei spiritualități ortodoxe se dezvoltă un transumanism spiritual, replica religioasă a celui secular. 

Deși par diferite, ambele atitudini provin dintr-o gîndire gnostică comună, urmărind în egală măsură dobîndirea unui stadiu superior al evoluției omenești prin efortul individual al cultivării sinelui.

Spiritualitatea dezvoltării prin sine a sinelui practicată astăzi în BOR provine din același set de convingeri fundamentale care a produs atît spiritualitatea sincretistă occidentală (teosofie, esoterism, ocultism, panteism, perenialism), cît și replica ei mecanicistă a transumanismului biotehnologic.

Gîndul de zi (127)

 

Dacă atunci cînd ne facem cruce nu aflăm și nu înălțăm crucea, închinarea noastră devine un gest prin care îngropăm crucea.