vineri, 8 iulie 2022

Farul deznădejdii

 

„Astăzi nu mai există un popor american. Statele Unite ale Americii au fost redefinite în mod intenționat. Identitatea americană este înrădăcinată în post-naționalism. America este ideologic globalistă, combinînd ambele fețe ale monedei economice – marxistă pe o parte, capitalistă de piață liberă pe cealaltă. Procedînd astfel, liderii politici și culturali americani au creat o ideologie care Îl înlocuiește pe Dumnezeu cu elementele sociale ale marxismului cultural – de la homosexualitate și transgenderism la subiectivitate versus obiectivitate în toate aspectele procesului decizional. Simultan, capitalismul de piață liberă a fost transformat într-o armă folosită în procesul de democratizare, creînd o lume de consumatori dependenți de tinichele ieftine și de un confort material care primează în fața sacrificiului pentru interesele naționale. Acest lucru este evident de la externalizarea producției până la importul de forță de muncă ieftină în masă. Statele Unite ale Americii pe care le știați cîndva au murit.” (https://identitydixie.com/2022/07/06/why-russia-will-defeat-the-united-states/)

Oamenii de dreapta din România deplîng dezastrul american, însă timp de treizeci de ani s-au asigurat că România va arăta exact la fel. Tocmai intelectualii români neoliberali și neognostici care critică cultura anulării din SUA au elaborat o cultură a anulării în România. Au vrut să facă din Părinții fondatori ai SUA părinții adoptivi ai României, iar rezultatul este o întreagă populație rămasă orfană, gata să fie redefinită, adică să-i fie atribuită o nouă identitate.

Poate că a fost o vreme cînd SUA reprezenta un „beacon of hope”. De o bună bucată de vreme, însă, Farul Americii marchează pe harta civilizației umane un semnal de pericol, riscul unei mortale zdrobiri de stînci. Cu toate acestea, elita de dreapta din România insistă că Statele Unite, în forma lor actuală de supremă iresponsabilitate politică și alienare spirituală reprezintă singura șansă de salvare a lumii întregi.