miercuri, 22 decembrie 2021

Călătorul

 

Cel care pleacă

Este și cel care vine.

În bătaia vîntului, iarba se-nclină,

Arătîndu-i drumul.

La marginea pădurii, se oprește.

Cîntă, apoi rîde.

Vîntul a stat.

 

(din volumul meu, Șapte Peceți, Editura Agaton, 2007, p. 47)