joi, 16 decembrie 2021

Gîndul de seară (8)

 

Poporul este făcut să creadă că statul se reduce la cele trei puteri (legislativă, executivă, judecătorească), fără să știe că și el reprezintă statul. Dacă președintele țării, membrii guvernului și ai parlamentului ar fi răpiți în același timp, statul ar supraviețui cel puțin în aceeași măsură în care supraviețuiește deturnării sale de clasa politică impostoare care-l conduce împotriva voinței naționale.

Așa cum statul nu se reduce la cele trei puteri, tot așa poporul nu se reduce la electorat. Capacitatea și responsabilitatea politică a poporului nu se epuizează prin exprimarea votului. Poporul salvează statul salvîndu-și independența, mai ales atunci cînd suveranitatea politică a statului și independența economică a țării au fost compromise de cei aflați la conducerea statului.