marți, 30 septembrie 2014

„Unde este dealul tău?”Părintelui Arsenie Papacioc îi plăcea să precizeze că la Judecată ni se va pune o singură întrebare. Chiar dacă, în esenţă, întrebarea era aceeaşi, ea varia după inspiraţia părintelui determinată şi de nevoia ascultătorilor: „De ce n-ai iubit?” era, desigur, întrebarea de bază. Pe care o puteai întâlni şi în varianta: „De ce ai venit singur?” Singur, adică nu doar fără celălalt, dar şi fără lumea care ţi-a fost încredinţată.
Poţi străbate un deal în drumul tău de-o viaţă, de-acasă la lucru şi înapoi spre casă, îl poţi cutreiera în plimbare ori frământa cu plugul (http://www.dandinescu.ro/index.php/gallery_categories/maramures/#prettyPhoto[gallery]/2/) sau cu animalele duse la păscut. Dealul este locul unde poţi plânge sau râde în voie. Este locul unde se leagă blestemele şi binecuvântările deopotrivă. Câtă vreme ai un deal al tău, mai poţi fi salvat, deci mai poţi salva. Cioran ştia asta atunci când deplângea îndepărtarea de Coasta Boacii. 
Pe dealuri, prin văi şi păduri, poporul român a rezistat o mie de ani năvălirilor barbare. Pentru că erau dealurile, văile şi pădurile lui. Timp de o mie de ani, şi deseori în cea următoare, românii le strigau pustiitorilor asemenea felului în care Labă de Jaguar, eroul din filmul Apocalypto, le strigă maiaşilor superiori (comparabili prin nivelul de cultură şi civilizaţie cu elita de ocupaţie din România de astăzi):

 „Sunt Labă de Jaguar, fiul lui Cer de Cremene. Sunt Labă de Jaguar. Sunt vânător. Asta e pădurea mea. Iar fiii mei vor vâna aici cu fiii lor după moartea mea. Veniţi.” (http://www.youtube.com/watch?v=MkYY_aL42H4)

Intervalul de douăzeci de ani prezis de Brucan era dat tot pentru ei, pentru barbarii năvălitori, nu pentru noi. Brucan le spunea, practic, că dacă vor rezista douăzeci de ani, vor avea mileniul asigurat. Era timpul vital de care aveau nevoie pentru a se reaşeza, pentru a-şi redisputa întâietăţile şi revendica pământurile. Noi, în schimb, nu ne-am pregătit nici măcar pentru o zi, cu atât mai puţin pentru o nouă mie de ani. Aceasta în condiţiile în care eram mai slabi, iar ei mai puternici. Noi ştim doar în mod vag cum ne cheamă şi fiii cui suntem, am uitat. Iar barbarii actuali au început prin a ne lua pădurile, dealurile şi văile, cum se-ntâmplă, de pildă, cu Roşia Montana, adică sursa imediată a culturii noastre.
De aceea, fotografii precum cea a lui Andrei Baciu (http://andreibaciu.blogspot.ro/2014/09/pastorala-de-pe-dealul-meu.html) nu pot decât să mă umple de nădejde şi, în acelaşi timp, să mă săgeteze cu nemitarnica întrebare: „Dar dealul tău unde este?”