miercuri, 7 iunie 2023

Arca

 

ARCA (Alianța Românilor Creștini Antihristici) este o organizație care-și propune să investească în valorile naționale și locale în vederea integrării lor în circuitul global al non-valorilor. Beneficiind de fonduri nelimitate din surse discrete care garantează implicarea publică a creștinilor ortodocși conservatori și patrioți, organizațiile locale ARCA sunt dedicate îmbunătățirii situației materiale și culturale a comunităților rurale, construind în fiecare localitate centre sociale care vor adăposti întreaga comunitate într-o singură clădire. Această strînsă apropiere dintre locuitori va reface coeziunea socială, transformînd fiecare sătean într-un Noe, adică într-un salvator al aproapelui său, al mediului și al culturii tradiționale țărănești: în întreaga rețea de centre ARCA vor fi organizate ateliere de încondeiat ouă și de pictat icoane pe sticlă, pe lîngă cele de educație sexuală ortodoxă, de identitate de gen ortodoxă și de integrare ortodoxă în absolut.  

Principiul tradițional al convergenței spațiilor de locuit cu spațiile comerciale, care oferă avantajele unui mall locuibil și, reciproc, al unei locuiri integrate într-un centru comercial, reprezintă o promisiune și pentru populația din mediul urban. În acest sens, membrii ARCA sunt încrezători că modelul de sustenabilitate oferit de programele organizației va constitui o inspirație pentru întreaga societate: „Din punctul nostru de vedere, faptul că adolescenții au renunțat să se mai salute prin «salut coaie!», preferînd în schimb formula «salut Noe!» reprezintă un indicator excelent al preferinței românilor tradiționali pentru tipul superior de interacțiune oferit de organizația noastră”, a declarat domnul Costel Vasile, îmbrăcat în partea de sus într-o frumoasă ie românească și cu nimic altceva în restul corpului.