duminică, 25 iunie 2023

Tîrgul ortodox și garage sale-ul creștinismului apusean

 

Organizarea unui garage sale este determinată de intenția de a te muta, de a face curat, de a scăpa de lucrurile de prisos sau de a face niște bani (https://en.wikipedia.org/wiki/Garage_sale), motivații pe care le regăsim în fiecare din gesturile prin care creștinismul occidental își recunoaște sfîrșitul binemeritat.

În schimb, ortodoxia românească organizează tîrguri. Ecumenismul a fost de la început o ocazie de a face niște schimburi avantajoase: tradiția patristică în schimbul tradiției istorico-critice, filocalia în schimbul asistenței sociale, isihasmul în schimbul dezvoltării personale și al mentalității deschise. Bogăția inepuizabilă a ortodoxiei românești ne permite să o vindem la nesfîrșit, pentru că oricît de mult am vinde din ea, de fiecare dată mai rămîne ceva de vîndut.

Corespondentul ortodox al tînărului bogat din capitolul 19 al Evangheliei după Matei l-ar întreba pe Hristos: iată, încă din tinerețile mele am vîndut toate lucrurile prețioase (căci primise multe) și pe toți cei care mi le-au încredințat. Ce-mi mai lipsește?