marți, 6 iunie 2023

BOR cu cruce

 


Oamenii au început să rătăcească cu adevărat de-abia după ce au aflat care este Calea, așa cum au început să prefere întunericul mai ales după ce au văzut Lumina. Pentru ca falsele căi să poată duce în afara Căii, ele trebuie să plece întotdeauna din Cale și chiar să se suprapună o vreme cu aceasta. Falsele călăuze nu pot duce în rătăcire decît în măsura în care cunosc Calea.

Pentru a înșela atenția credincioșilor ortodocși, unele biblii neoprotestante sunt tipărite cu reprezentarea crucii pe copertă. Cu cît falsificarea ortodoxiei este mai profundă, cu atît ea va fi însoțită de mai multe garanții de autenticitate. Noua ortodoxie euro-atlantică este celebrată deocamdată prin monodie bizantină, iconografie bizantină și discurs teologic neopatristic, însă la capătul acestui drum drapelul UE va înlocui sfîntul antimis.

Renașterea teologiei ortodoxe românești a fost realizată în România de un singur doctor în teologie ortodoxă, părintele Stăniloae. Pentru a o înăbuși a fost nevoie însă de sutele, dacă nu miile de doctori în teologie ortodoxă pregătiți după 1990 pentru a justifica dreapta rătăcire prin „semne mari și chiar minuni” (Matei 24, 24).